Κατηγοριεσ

Ηχεια Ενισχυτεσ
Ηχεια Φωνησ

Pride acoustics Solo…300 W
198,00 €
Pride acoustics Solo…300 W
238,00 €
Pride midwoofer W8''…300 W
218,00 €
SV165.1 SPL Show Ζευγοσ
116,00 €
SV200.1 SPL Show Ζευγοσ
124,00 €
SV250.1 SPL Show Ζευγοσ
170,00 €
SV200L SPL Show Ζευγοσ
175,00 €
Tweeter ST35 SPL Sho…ευγοσ
124,00 €
Tweeter ST44 SPL Sho…ευγοσ
114,00 €
ST 25 SPL Show Ζευγοσ
106,00 €