Κατηγοριεσ

Ηχεια Ενισχυτεσ
Ενισχυτεσ

ML Power 1 D-CLASS M…IFIER
355,00 €
Compact Power HCP 2X
247,00 €
Quattro XL 1200W RMS
299,00 €
Mezzo 1500W RMS
399,00 €
Due 200W RMS
129,00 €
Quattro 400W RMS
199,00 €
Uno 400W RMS
179,00 €
Mille 1000 W RMS
299,00 €
HP 3001 D-CLASS MONO…SOVER
695,00 €
ML POWER 4 Mille Ενι…χυτησ
345,00 €
DPower 1/ D Class Mo…ifier
179,00 €
DPower 4/ D Class 4 …ifier
179,00 €
HP802 Ενισχυτησ Αυτο…νητου
445,00 €
HCP 4 4ch St.ενισχυτησ
197,00 €
HCP 4D 4ch Ψηφιακοσ …χυτησ
267,00 €
HCP 5D 5ch Ψηφιακοσ …χυτησ
358,00 €
HCP 1D 1ch Ψηφιακοσ …χυτησ
247,00 €
HCP 2 2ch St.ενισχυτησ
139,00 €
SR 4
265,00 €
SR 1D
297,00 €
DBA 200 Dieci
238,00 €